Inteligencja emocjonalna

Ciągły stres oraz niestabilność emocjonalna są sporą przeszkodą w walce z realizowaniem swoich celów czy zamierzeń. Problemy wynikające z nieumiejętnego kierowania własnymi emocjami mogą odbić się negatywnie na wielu aspektach naszego życia. Na szczęście istnieje możliwość kontroli emocji do tego stopnia, aby strach, stres, złość czy nieśmiałość zlikwidować do minimum.

Szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej pomagają świadomie używać emocji w taki sposób, aby przynosiły nam one korzyści. Inteligencja emocjonalna to współcześnie jedna z najważniejszych rodzajów inteligencji, która pożądana jest zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Umiejętność kontroli własnych emocji oraz wiedza na temat tego, jak rozpoznawać wszelkie stany emocjonalne u siebie, a także innych osób, jest cechą niezwykle rzadką. Istnieje wiele szkoleń z zakresu inteligencji emocjonalnej, które oferują wprowadzenie i oraz dokładne wdrożenie do tego tematu. To świetny pomysł, aby poprawić kompetencje zarówno pracowników w firmie, jak i swoje własne!

Współczesna nauka wyróżnia trzy podstawowe modele inteligencji emocjonalnej. Daniel Goleman opisuje ją jako „zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich”, a także „zdolność samomotywacji, empatię oraz inne umiejętności o charakterze społecznym”. Wg Jacka Mayera i Petera Salovey’a inteligencja emocjonalna dzieli się na 4 obszary: „spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienia emocji oraz kierowania emocjami”. Natomiast Reuven Bar-Ona definiuje ten rodzaj inteligencji jako 5 elementów, na które składają się: inteligencja intrapersonalna, inteligencja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, zdolność adaptacji oraz ogólny nastrój.

Niezależnie od preferowanej definicji, inteligencja emocjonalna jest niezwykle istotną umiejętnością. Ilość kompetencji, którymi się odznacza, jest imponująca. Kompetencje te można podzielić na 3 podstawowe grupy, z których wyróżnia się:

  • Kompetencje psychologiczne – czyli w skrócie relacje z samym sobą. Do tej grupy zaliczają się samoświadomość, samoocena oraz samokontrola (samoregulacja).
  • Kompetencje społeczne – innymi słowy relacje z innymi ludźmi. Są to: empatia, asertywność, perswazja, przywództwo oraz współpraca.
  • Kompetencje prasekologiczne (lub kompetencje działania). Wśród nich wyróżnia się: motywacja, zdolności adaptacyjne, a także sumienność.

Czy szkolenia rzeczywiście są w stanie nauczyć nas, w jaki sposób kontrolować emocje, zarówno własne, jak i innych? Oczywiście! Większość tematów poruszana na zajęciach dotyka najważniejszych problemów związanych ze świadomym rozpoznawaniem i kontrolą emocji, choć to nie wszystko, co oferują kursy. Na szkoleniach dowiemy się m.in. co to jest empatia i jak ją kształtować, czym jest stres, w jaki sposób zamienić negatywne emocje w pozytywne, a także w jaki sposób wzbudzać pożądane emocje u siebie oraz innych. Szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej będą ważnym zbiorem informacji na temat zarówno innych ludzi jak i nas samych.

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zapisz się na szkolenie z inteligencji emocjonalnej już teraz!