Agile Coaching

Na agile coaching składa się pięć podstawowych elementów budujących cały proces. Są to mentoring, trening, facylitacja, coaching oraz management. Każdy z tych elementów stanowi istotną część agile coachingu i jest niezwykle ważny podczas wdrażania całego procesu.

  • Mentoring służy udzielaniu porad i pomaga szerzej spojrzeć na pewne kwestie. Kluczowe jest tutaj doświadczenie coacha – nie powinien on ograniczać się tylko do wdrażania pojedynczych, konkretnych metod.
  • Trening to z kolei szkolenie i nauczanie zespołu, wymagające od agile coacha umiejętności przekazywania wiedzy oraz pomocy przy późniejszym, samodzielnym zarządzaniu i podejmowaniu decyzji.
  • Facylitacja zajmuje się likwidowaniem wszelkich błędów oraz problemów stojących na drodze do sprawnego zarzadzania organizacją. Zadaniem agile coacha w tym przypadku jest dostarczenie firmie takich rozwiązań, które sprawią, że wszelkie procesy zaczną działać o wiele sprawniej.
  • Coaching – skupia się na tym, aby jak najefektywniej wykorzystać potencjał klienta lub całego zespołu. Zajmuje się on wydobywaniem informacji, przekazywaniem jej klientom, a finalnie – wykorzystywaniem w procesach zarządzania całą organizacją.
  • Końcowy management pomaga zarządzać procesami i uczy, jak robić to umiejętnie.

Szkolenia z zakresu agile coaching odgrywają bardzo istotną rolę w zarzadzaniu i sprawnym działaniu całej organizacji. Uczą przede wszystkim podstawowych zagadnień dotyczących agile coaching, budują zespoły i angażują je we wszelkie procesy pojawiające się w firmie, wprowadzają ciekawe i indywidualne rozwiązania dla organizacji oraz przewodzą w procesach zmian, które zachodzą już w momencie trwania samego szkolenia. To doskonałe rozwiązanie dla tych, których ciekawi tematyka coachingu, mentoringu oraz zarzadzania zespołem.